Epizyotomi Nedir?

Epizyotomi, vajinal açıklığı genişleterek doğumu kolaylaştırmak, vajina çıkışının gerginliğini korumak, istenmedik yırtıkları önlemek, bebek başının kolay, hızlı ve tehlikesiz doğumunu sağlamak amacı ile doğum eyleminin ikinci devresinde vajina çıkışına ve vajina çıkışını çevreleyen kasa yapılan cerrahi bir kesidir.

Epizyotomi, doğum kliniklerinde en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biri, belki de birincisidir. Epizyotominin daha önce doğum yapmış kadınlara göre ilk doğumunu yapan kadınlarda daha fazla kullanıldığı düşünülmektedir.

Kaynak: “Rutin Epizyotomi Uygulanmasının Gerekliliği” Sevgül DÖNMEZ, Ümran SEVİL Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:3,2009 Bilimsel yazısından özetlenerek ve düzenlenerek alınmıştır.

İlgili Ürünlerimiz:

HealthTrade olarak epizyotominin tıbbi bir zorunluluk olmadığı durumlarda perineal masajı tavsiye etmekteyiz.

Natalis doğum jeli, vajinal doğumu kolaylaştırmak için özel olarak geliştirilmiş bir jeldir. Anne ve bebek için doğumu kolaylaştırmak, pelvik tabanı ve perineal bölgeyi korumak için normal doğum sırasında uygulanır. Natalis doğum jeli, Doğum kanalında yağlandırıcı bir zar oluşturarak çocuk ve vajinal doğum kanalı arasında doğumu engelleyen sürtünmeyi azaltır.

Natalis Doğum Jeli alerji yapmaz, geçirgendir, düşük asit miktarına sahiptir, izotoniktir ve mukoza zarı ile uyumludur.

Natalis Doğum Jeli hem ilk doğumlarda hem çoklu doğumlarda, sezaryen ameliyatı sonrasında ve vajinal cerrahili doğumlarda kullanılabilir.

Natalis Doğum Jeli, doğum süresini kısaltır ve kolaylaştırır, anne ve bebeği ve özellikle vajina, pelvik taban ve perineal bölgeyi korur.

Klinik Çalışma:

Obstetrik jel doğumun ikinci safhasını kısaltır ve doğum yapmamış kadınlarda perineal travmayı  önler: doğumu kolaylaştırma üzerine randomize kontrollü çalışma.

ÖZET

AMAÇ: Obstetrik jelin (doğum jelinin) doğumun ikinci safhasını kısaltıp, perine üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olup olmadığını belirlemek.

YÖNTEM: Verteks pozisyonda tek çocuk sahibi olacak, az derecede riskli gebeliği olan 251 hiç doğurmamış kadın toplanmıştır​​. 228 uygun kadın rasgele olarak obstetrik jel kullanımı olmayacak şekilde önce A grubu olarak, sonra da doğumun erken aşamaları itibari ile  vajinal muayene sırasında doğum kanalına obstetrik jel kullanımı ve  4 cm açılmaya kadar aralıklarla uygulama yapılarak doğum ile bitecek şekilde B gruplarına ayrıldı.

BULGULAR: 183 vakanın tümü analiz edildi. Sezaryen, vajinal cerrahi prosedürü veya Kristeller manevrası uygulanmayan vakalarda obstetrik jel kullanımı doğumun ikinci aşamasını % 30, 26 dakika (p = 0.026) gibi önemli ölçüde kısaltmış, perine yırtıkları yine (P =  0.024) mühim seviyede azalmıştır. Doğumun ilk aşama süresi ve doğumun toplam süresi de çok olmasa da kısalmıştır. Sonuçlar sekonder parametrelerde, müdahale oranları veya anne ve yenidoğan sonuçları gibi konularda önemli bir değişim göstermemiştir. Obstetrik jel (doğum jeli) kullanımında herhangi bir yan etki tespit edilmemiştir.

SONUÇ: Obstetrik jelin (doğum jeli)  sistematik olarak vajinal uygulaması doğumun ikinci aşamasında önemli ölçüde bir kısalmaya sebep olmuş ve perineal bütünlükte önemli bir artış göstermiştir. Gelecekteki çalışmalarda müdahale oranları, anne ve yenidoğan sonuç parametreleri üzerine etkileri de araştırılmalıdır.

Orjinal Metin Kaynağı